MASTERPLAN SINT-PANCRATIUSLAAN
Bouwheer : Bouwwerken Bvba Peeters en Zn. - Hulshout
Opdracht : Opstellen van een stedenbouwkundig plan van de diverse gronden gelegen op het Kerkenveld en langsheen de Sint-Pancratiuslaan in Kraainem.
Concept : De site wordt opgedeeld in verschillende zones waarop diverse woonprojecten worden gerealiseerd. Deze projecten dienen een stedenbouwkundige en vormgeeflijke afbouw in volume te realiseren tussen de dorpskern bestaande uit hoge banale appartementsgebouwen en de verderop gelegen klassieke villabouw.
De site wordt opgedeeld in vijf zones waarop aangepaste woonprojecten worden gerealiseerd.
Zone 1: Realiseren van het gebouw ‘Balmoral’ met 21 appartementen met een oppervlakte van 3.500 m²
Zone 2: Realiseren van zes dubbelwoningen met een oppervlakte van 6 x 380 m² = 2.280 m².
Zone 3: Realiseren van gebouw ‘New Hampshire’ met 29 appartementen met een oppervlakte van 6.400 m².
Zone 4: Realiseren van een nieuwe verkaveling, rondom een nieuwe aan te leggen straat met 14 bouwloten en woningen.
Zone 5: Realiseren van een gebouw met acht appartementen en vier studio’s en vijf loten voor ééngezinswoningen.

ZONE 1 –APPARTEMENTSGEBOUW BALMORAL – KRAAINEM
Bouwheer : Bouwwerken Peeters Dominik - Hulshout
Opdracht : Realiseren van een appartementsgebouw bestaande uit 21 appartementen van verschillende types en grootte en op het dak afgewerkt met drie luxueuze dakappartementen. Het geheel wordt onderkelderd met garages, kelders en de nodige technische ruimten.
Concept : Het gebouw sluit aan op een vijf verdiepingen hoge lintbebouwing en dient op een elegante wijze een overgang te vormen naar de aanpalende lage verkaveling bestaande uit zes woningen van twee niveaus met een hellend dak. De overgang of afbouw gebeurt trapsgewijs en maakt het mogelijk om op elk niveau een ruim dakappartement met dakterrassen te realiseren.
Rondom het gebouw wordt een groene zone gerealiseerd en in de tuinzone wordt een boomgaard met vijver met wandelwegen en een zitbankzone onder een treurwilg aangelegd.
Oppervlakte : 3.500 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten