2001

RENOVEREN VAN HERENHUIS

Bouwheer : Niessler / Brussel – Wenen

Opdracht : Herwaarderen en renoveren van een Brussels herenhuis.

Concept : De diverse woonruimten worden herwerkt en gerenoveerd in functie van de centraal geplaatste inkom en traphall. In de aansluiting met de tuin wordt een nieuwe woon-leef-keukenruimte gecreëerd voor dagelijks gebruik. Op de overige niveaus worden diverse nieuwe functies en ontspanningsruimten geïntegreerd in relatie met de bestaande slaap- en werkruimten.

Oppervlakte : 490 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten