MONNIKBOS – LIEDEKERKE

Bouwheer : Providentia CVBA - Asse

Opdracht : Wedstrijdontwerp sociale woningbouw – Fase 1 en Fase 2.

Concept : Deze opdracht omvat het eerste deel van de plannen tot uitvoering van het totale project. De opdracht omvat de eerste zone. Gezien de ligging en de omvang van deze fase is dit gedeelte van de uitvoering richtinggevend en bepalend voor de verdere ontwikkeling van het project.

De ligging van de eerste rijwoningen is gelegen op een scharnierplaats tussen de bestaande bebouwing en de achterliggende velden; tussen de dorpskern en de natuur. De beide toegangswegen zijn volgens het ‘figuratief plan’ perfect voorzien van bomen en groenbeplanting. De rijwoningen straat met 8 9 woningen sluit hier diagonaal op aan en is tevens voorzien van een drietal groenvlakken. Teneinde het groene karakter van de bouwsite te benadrukken en uit te bouwen voorzien we bij elk rijwoonhuis een voortuintje en als tegengewicht van de gekoppelde garages de mogelijke inplanting van een boom in deze voortuin. Indien gewenst door de opdrachtgever kunnen de rijwoningen tevens worden voorzien van een gesubsidieerd extensief groen dak. De gekoppelde garages kunnen hiervan eventueel worden voorzien. Deze toepassingen zal de straat en de wijk een heel eigen identiteit geven.

De diverse ‘gestapelde woningen’ liggen als geïsoleerde woonblokken in een gevarieerd groenlandschap en sluiten als zodanig aan op het achterliggend open natuurlandschap. De voorgevelruimte is een gemeenschappelijke zone voor de ontsluiting en het parkeren. De achterruimte is voorzien van een gemeenschappelijk terras dat aansluit en overvloeit in de groene parkomgeving.

Elk gebouw is voorzien van twee inkomtraphallen die toegankelijk zijn vanuit zowel de voor- als de achtergevel. Op deze wijze wordt de relatie tussen binnen wonen en optimaal gebruik maken van de openbare ruimte benadrukt. Door deze toegangen volledig te beglazen wordt het gebouw open en transparant gemaakt. Door het materiaalgebruik en het verlengen van deze inkomhallen in de voor- en achtertuin wordt de buitenruimte opgedeeld en beheerbaar in gebruik, deze toegangswegen worden geaccentueerd door een grote boom of door een ovale luifel waaruit tevens de diverse toegangs- of wandelwegen vertrekken.

Oppervlakte :

Woningen 17 stuks: 2.428 m²

Appartementen: 72 stuks: 8.761 m²

Totaal: 11.189 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten