RESTAURATIE SINT-PANCRATIUSKERK - STERREBEEK EN SINT-MARTINIUSKERK - ZAVENTEM.

Bouwheer : Gemeentebestuur Zaventem.

Opdracht : Renoveren van de buitenzijde van het kerkgebouw en inrichting van de directe buitenomgeving.

Concept : Saneren en renoveren van het kerkgebouw in samenwerking met de diensten van Monumentenzorg. Er werd zorg besteed aan de bewuste gevoeligheid voor het historische gegeven, zijn problemen, zijn materiƫle en spirituele waarden. Grote aandacht werd gevraagd voor het historisch, kunsthistorisch en architecturaal onderzoek, evenals een ruime technische kennis van de bouwtechnieken in het algemeen en van de ambachtelijke kennis tot specifieke restauratietechnieken in het bijzonder.

Design : Restaureren van het kerkgebouw volgens de "klassieke doctrine van de restauratie". De bijkomende elementen zo onopvallend mogelijk realiseren door gebruik te maken van de meest lichte en minst zichtbare materialen : metalen structuren en gelaagd glas. En zo een evenwicht beogend tussen oud en nieuw.

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten