WOONHUIS MET KUNSTGALE­RIJ CIRKANT - HOEGAARDEN

Bouwheer : P. & M. Hermans
N.V. Cirkant

Opdracht : Realiseren van een woonhuis met kunstgalerij.

Concept : Realiseren van een eenvoudig, ruimtelijk en duidelijk volume, gesloten naar de straat en open naar de tuin en de vel­den. De relatie straat - inkom - hall - galerij - leefruimte en privé-tuin in diverse zones scheiden en onderverdelen. Dit idee horizon­taal en vertikaal uitwerken rond­om de open galerijruimte en de spiltrap, welke toegang geeft tot de belvedère-ruimte. De privé-ruimten liggen links en rechts langsheen deze verbindingen. Al deze ruimten verlengen zich naar en in de tuin; onder- en boven­gronds.

Design : Oude massieve natuur­stenen muren (uit een ver niet bestaand verleden) dragen een lichte open en hoge structuur. De glasserre verdeelt het gebouw in twee (of drie) en geeft ruimte en licht doorheen het volledige gebouw : van belvedère tot kel­der.

Oppervlakte : 490 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten