WOONHUIS GROSS MET ATELIERS VOOR BEELDHOUWER

Bouwheer : Gross Rainer & Padberg Beate - Brussel.

Opdracht : Realiseren van een woonhuis met ateliers voor beeld­houwer.

Concept : Op een prachtig gelegen, perfect georiënteerde hellende bouwgrond een woon­huis met ateliers realiseren. Ten gevolge van de zeer specifieke bouwvoorschriften wordt geopteerd voor een half rond zinken dak. Het bouwvolume wordt verdeeld in twee openwaaiende en één centraal gelegen bouwvo­lume teneinde maximaal te profi­teren van de ligging, het uitzicht en de oriëntatie.

Design : De gevelmaterialen en hun gebruik is hedendaags mo­dern.

Oppervlakte : 390 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten