KLEUTERSCHOOL MET OVERDEKTE SPEELRUIMTE - STERREBEEK

Bouwheer : Gemeentebestuur van Zaventem.

Opdracht : Bestuderen van de bestaande infrastructuur van het G.I.T.O. (Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs) -ruimten en voorstellen formuleren voor het herbruik van de bestaande gebouwen en open ruimten.

Concept : Het bestaande gebouwencomplex wordt via een bijkomende, veilige toegangsweg bereikbaar gemaakt vanuit het dorpscentrum. De bestaande gebouwen en ruimtes worden gesaneerd en heringericht. De open ruimte tussen de gebouwen wordt overdekt en ingericht als polyvalente ruimte.

Design : De bestaande gebouwen en buitenvloeroppervlakten worden door materiaal en kleurgebruik massief wit gemaakt. Alle nieuwe elementen worden klaar, wit, luchtig en transparant gerealiseerd door middel van kleur, staal en glas in al zijn vormen. De enige kleur is licht groen van de transparante planten.

De echte kleur zal in het project worden gebracht door de gebruiker... prachtige veelkleurige Benneton-tonen in een witte vale ruimte.

Oppervlakte : 2.100 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten