DE ZAVEL - KORTENBERG

Bouwheer : Elk Zijn Huis - Tervuren

Opdracht : Wedstrijdontwerp sociale woningbouw

Concept : Het bestaande gebouw wordt afgebroken. Teneinde de bestaande typologie van de straat, de voetweg en de omgeving te respecteren wordt op dezelfde plaats een gelijkaardig volume, omvattende acht appartementen, heropgebouwd.

In het verlengde en in directe aansluiting met het rechter gebouw wordt een nieuw volume gebouwd dat eveneens bestaat uit acht appartementen en gevelschakeringen.

Het gebouw aan de straatzijde heeft een bouwdiepte van 14.40 m op de gelijkvloers en 9.90 m op de verdieping. Het tweede gebouw heeft een totale bouwdiepte van 27.50 m op het gelijkvloers en 20.00 m op de verdieping.

Het project bestaat uit 16 appartementen waarvan één appartement aangepast is voor personen met een handicap. Deze elf appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen.

Het eerste gebouw is gelegen langsheen de straat, het tweede is ingeplant op de plaats van het af te breken gebouw.

Elk van de zestien appartementen heeft een autostaanplaats. Deze is gelegen aan de achterzijde van het terrein en bereikbaar via de heropgewaardeerde voetweg.

Teiende de veiligheid van de voetgangers en bewoners optimaal te garanderen zijn alle appartementen eveneens toegankelijk via diverse toegangs- en wandelwegen en kan het autoverkeer en het voetgangersverkeer duidelijk worden gescheiden.

De tuinruimte is ontwikkeld als gedeeltelijke overdekte ontmoetingsruimte en speelpleintje. Het sluit aan op de toegangsweg en geeft op deze weg de mogelijkheid tot het uitoefenen van diverse speelmogelijkheden.

Alle woningen zijn voorzien van een eigen privé-tuintje dat eveneens toegang geeft tot deze ontmoetingsruimte via een meer groen overgangsgebied, eventueel begroeid met lage beplanting en riet.

Oppervlakte : 1.745 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten