ONTMOETINGSCENTRUM WALENHOF ‘DE MAALDERIJ’ – STERREBEEK – ZAVENTEM

Bouwheer: Gemeentebestuur van Zaventem

Opdracht: Realiseren van een ontmoetingscentrum (of cultuurcentrum) met inbegrip van een grote toneelzaal (12 x 18 m) en een muziekacademie bestaande uit 13 multifunctionele leslokalen.

Concept: Vanwege de vele draagmuren worden de diverse leslokalen geplaatst op de halfondergrondse verdieping, op de half-bovengrondse verdieping worden de grote feestzaal en bijhorende voorzieningen geplaatst: podium, foyer, keuken, … . De diverse leslokalen worden langsheen de straatgevel zeer beglaasd gerealiseerd en geïntegreerd in een tuin-trappen-constructie teneinde zowel in als rondom het gebouw les te geven, elkaar te ontmoeten.

Vormgeving: Het gebouw heeft het maximaal mogelijke volume en is vormgeeflijk opgebouwd uit zeer diverse zones. Elke zone is duidelijk leesbaar langs de buitenzijde: de foyer is volledig open; de zaal is half open; het podium is gesloten.

Langsheen de straatzijde zijn de diverse leslokalen volledig beglaasd en is elk lokaal volledig verschillend bemeubeld volgens de te realiseren activiteit. Zowel de foyer als de muziekacademie zijn bereikbaar via een trappenconstructie of een hellend vlak. Beide zijn geïntegreerd in de omgevingsaanleg bestaande uit een zit-trappenconstructie en een nieuw aangelegde groene omgeving.

Oppervlakte: 925 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten