WOONHUIS DE GREEF MET KUNSTATE­LIERS

Bouwheer : De Greef Mark en Mich.

Opdracht : Realiseren van een woonhuis met kunstateliers.

Concept : Op een prachtig gele­gen, perfect georiënteerde bouw­grond een nieuw woonhuis reali­seren in relatie met een te ver­bouwen geklasseerd gebouw. Het bestaande gebouw is langs twee zijden als "zicht" geklas­seerd door "Monumenten en Landschappen".
Het bestaande gebouw wordt volgens de geklasseerde zichtlij­nen schuin midden doorgesneden en vormt samen met het nieuw­bouwproject en de bestaande groenbeplanting de diverse volu­mes rond een binnenhof.
Het bestaande gebouw wordt verbouwd naar ateliers, garage en technische ruimten. De nieuwbouwwoning omvat aldus alleen de zuivere woonfuncties. Langs de straatzijde is dit bouw­volume zeer gesloten en naar de tuinzijde volledig opengewerkt naar de natuur met als overgang tussen woonhuis en tuin een grote waterpartij voorzien van twee brugjes.

Design : In aansluiting op het geklasseerde zicht worden alle nieuwe volumes in wit en grijs gerealiseerd. De afgesneden gevel wordt bekleed met grijze cedarplanken en het nieuwe gebouw wordt volledig wit en grijs afgewerkt in al zijn details : luifels, brugjes, terrassen en gevelsteen. Langs de binnenzijde worden alle vloeren voor de
warmte en huiselijkheid maximaal in donker parket afgewerkt.

Oppervlakte : Woonhuis : 270 m²
Ateliers : 165 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten