ZES LUXE WONINGEN ‘BALMORAL HOUSES’

Bouwheer : Bvba Peeters en Zn.

Opdracht : Realiseren van zes luxe woonhuizen in een klassieke verkaveling.

Concept : Drie groepen van telkens twee gekoppelde woonhuizen. Het plan en de structuur is op zodanige wijze opgesteld dat de koper elk woonhuis binnen zijn goedgekeurd volume kan aanpassen en herinrichten tijdens de verkoopperiode en werkzaamheden.

Oppervlakte : 6 x 380 m² = 2.280 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten